Besöka » Robotlabbet
Robotlabbet blir klart till höstterminen!
På Xperiment kan du boka ett besök då vi bygger och programmerar EV3 robotar som kan lösa olika uppdrag.

LEGO® Education Mind Storms EV3 är ett pedagogiskt upplagt material som inte kräver några speciella förkunskaper.
Du kan också bygga och programmera enkla figurer med LEGO® Education WeDo. Figurerna har motorer som gör att de kan röra sig! Till exempel en fotbollsmålvakt som står i mål och ska hindra bollen.