Välkommen » Tillgänglighet
Tillgänglighet
Besökare med rörelsehinder
Handikapparkering, 2 platser, finns vid entrén till kulturhuset.
Xperiment har hela sin utställning på entréplanet. Vill man besöka Döderhultarmuseet och Sjöfartsmuseet på våningsplan 2 når man dem med hiss.
Handikapptoalett finns på entréplanet.
 
Besökare med allergier
Xperiment och övriga kulturhuset är förstås rökfritt. Ledarhundar är välkomna men inga andra djur.
 
Ledsagare

Ledsagare, assistenter samt pedagoger har fri entré.