Välkommen » Fakta om oss
Fakta om verksamheten
Xperiment!
2013 köpte Oskarshamns kommun eXperimentLabbet, XL, som startades år 1997 av Högskolan i Kalmar.
Xperiment öppnades i kulturhuset mitt i Oskarshamn.

Xperiment är ett Science Center för nyfikna i alla åldrar, en spännande utställning fylld av upptäckarglädje och aha-upplevelser. Främst vill vi stimulera nyfikenhet och kreativitet – upptäckarglädjen står i fokus! Vi ställer hellre frågor till barn, ungdomar och vuxna som besöker oss, än att ge färdiga svar. Lusten och viljan att lära måste få utvecklas - och det tror vi att den gör om man får prova, fundera och göra saker själv.

Upptäck Utforska Upplev!
I dagens samhälle är vi vana vid att saker bara ”är” eller ”finns” i vår vardag. Vi möts dagligen av en enorm mängd olika fenomen och saker och ting utan att egentligen reflektera över varför de finns, eller hur de kom till och hur de fungerar.

Ett Science Center arbetar med interaktiva utställningar för att ge förklaringar till olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska tillämpningar. Vi arbetar också med att skapa ett högre intresse och större förståelse för naturvetenskap och teknik.

Våra tre ledord; Upptäck Utforska Upplev hjälper både oss själva och besökaren i den spännande färden genom utställningen.

Upptäck något spännande som skapar ett intresse som är tillräckligt starkt för att skapa nyfikenhet att Utforska något som leder till en a-ha Upplevelse när man har förstått hur det fungerar.

När hela individen utstrålar en a-ha känsla, är det fantastiskt!