Skolor » Kostnad för besök
Kostnad för besök
Entréavgift till Xperiment: 50 kr per elev, medföljande pedagoger fritt inträde. Minimiavgift 500 kr.