Årskurs 4-6
Boka ett klassbesök på Xperiment. Låt eleverna få experimentera, konstruera och utforska naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt sätt. Välj bland våra teman och boka ett besök. 
Aquakul
Vad har Musse Pigg med vatten att göra?
Vatten har olika aggregationsformer. Vad betyder det?
Beter sig varmt och kallt vatten olika? Varför?
I temat får eleverna experimentera med det spännande ämnet vatten och dess egenskaper.
Bygg något som flyter
Varför flyter båtar? Vad har de för form? Hur kan man få en båt/farkost att röra sig?
Konstruera flytande farkoster av olika slag!
Pastakonstruktioner
Bygg och konstruera med pasta och smältlim.
Vad ska man tänka på när man bygger? Varför ser t.ex. broar och torn ut som de gör?
Fundera, diskutera, bygg och konstruera!
Bygg något som rullar
Hur är ett fordon uppbyggt?
Vad är friktion? Spelar den någon roll? Varför?
Hur kan du konstruera en enkel motor till ditt fordon?
Fundera och diskutera innan du bygger.
Bygg något som flyger
Konstruera en flygande farkost.
Hur ska den se ut? Vad måste man tänka på?
Programmering
Lär dig att programmera.
Programmera din robot att utföra olika uppdrag.
LEGO education. WeDo. Rekommenderad ålder: åk 1-4
LEGO education. Mindstorms EV3. Rekommenderad ålder: åk 5-9
KNEX
Arbeta med ett byggmateriel som består av olika stänger och hopkopplare.
Bygg efter ritning eller konstruera utifrån givna förutsättningar.
Du kan också bygga något och sedan göra en ritning över det som du byggt.
Kemi
Syror och baser. Vad har de för egenskaper? Vad är pH?
På med labb-rock och skyddsglasögon och sedan är det bara att sätta igång och undersöka.
Rekommenderad ålder: åk 5-6
Spänning!
Ett tema uppdelat i två delar. Här jobbar vi bl.a. med statisk elektricitet, ledare och isolator, olika kretsar samt koppla och löda.
Del 1. Rekommenderad ålder: åk 4-5
Del 2. Rekommenderad ålder: åk 5-6
Räkna med oss!
Matte är kul och det finns överallt! Du måste komma hit och testa vad vår mattemaskin går för. Eller du kanske hellre vill spela tärningsspel? Passa på att lösa något klurigt matteproblem innan du ritar några häftiga mönster.