Oskarshamns skolor » Fortbildning
Fortbildning
Fortbildning
Tekniklyft i grundskolan
Tekniklyft i grundskolan har under åren 2012-2014 varit ett Europeiskt Socialfondsprojekt (ESF) som genomförts av Xperiment Science Center i Oskarshamn. Projektet har fortbildat 4 pilotskolor i Oskarshamn, Västervik, Kalmar och Nybro.
Från hösten 2014 drivs projektet vidare till Oskarshamn Kommun genom mervärdesprojektet Energi i skolan. Xperiment i Oskarshamn, genomför fortbildningsinsatserna till alla pedagoger i Oskarshamn kommuns grundskolor, F-6. Fortbildningen är tematiskt upplagd och anpassad till Lgr 11.

Följande tema genomförs:
Tema 1
AQUAKUL
Ett tema om och med vatten.
I första temat handlar det om vatten, H₂O, i dess olika former.
Molekyler – atomer hur hänger det hela ihop?
Finns det ”spännande” krafter som verkar i vattnet?
Varför flyter respektive sjunker olika föremål i vatten? 
Är det någon fysikalisk skillnad mellan varmt och kallt vatten?
Kan man få vatten att rinna i en slang med hjälp av ”självtryck”? 
Vad är ett kretslopp och hur fungerar det? Kan du bygga ett eget?
Tema 2
BYGG OCH KONSTRUKTION
Här är det dags att bygga och konstruera i olika material.
Hur kan du sammanfoga olika material? Vilken teknik ska du använda? Bygg ett eget hus i wellpapp, ett torn i sockerbitar, en bro av pasta eller kanske en sprattelgubbe.
Hur ska du konstruera ett pappdjur så det kan röra sig i tölt eller varför inte i galopp?
Anta utmaningen att bygga ett högt sugrörstorn som är så stabilt att du kan lägga en golfboll på toppen utan att det rasar ihop. Använd din fantasi och kreativitet!
Tema 3
LUFT OCH VIND
Vad är luft och vad består den av? Tar luft plats? 
Vad är lufttryck?
Är det någon skillnad på varm och kall luft?
Kan majskorn simma?
Det här är några frågor som du får arbeta med i temat ”luft och vind”.
Tema 4
RÖRELSE OCH JÄMVIKT
När är det jämvikt och hur hittar man tyngdpunkten i en oregelbunden figur?
Är du nyfiken på svaren så är det bara att fortsätta in i det fjärde temat, ”Rörelse och jämvikt”.
Här kan du konstruera olika rörelselådor där en rörelse ger upphov till en annan eller kan du lära dig att balansera två gafflar med hjälp av en enkrona!
Tema 5
TVÅ HÅL I VÄGGEN
Leder olika material ström eller inte? 
Här kan du konstruera ett spel som är uppbyggt av dolda kretsar, skicka ljusmeddelande genom korridoren och försöka ”prata” med signaler.
Passa även på att lära dig skillnaden mellan en seriekoppling och parallellkoppling och fundera på när de används.
Tema 6
HUR SAKER OCH TING FUNGERAR
I temat får du bygga en modell av ett hus, installera ett elsystem och koppla in ett tjuvlarm.
Du får också studera ett mindre system, cykeln, som är en liten del av det stora transportsystemet. Vad har de olika delarna för funktion och hur är de konstruerade? Vad finns det att tänka på när det gäller säkerhet, hälsa, miljö etc.
Vilka stora system gör att vårt samhälle fungerar? 
Tema 7
ENERGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING
I sista temat får du möjlighet att ta ställning till och bli medveten om ditt beteende kring frågor som har med energi och hållbar utveckling att göra. 
Här finns också en uppgift med bred tematisk inriktning. En uppgift som hela din skola kan arbeta med och samlas kring.
I innehållet finns konstruktionsuppgifter på skiftande nivåer där du kan bygga olika typer av fordon. Här gäller det att jobba med att hitta den optimala funktionen!