Skolor » Skolbesök ÅK 7-9
Skolbesök ÅK 7-9
Boka ett klassbesök på Xperiment. Låt eleverna få experimentera, konstruera och utforska naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt sätt. Välj bland våra teman och boka ett besök. 
Bygg något som flyter
Varför flyter båtar? Vad har de för form? Hur kan man få en båt/farkost att röra sig?
Konstruera flytande farkoster av olika slag!
Pastakonstruktioner
Bygg och konstruera med pasta och smältlim.
Vad ska man tänka på när man bygger? Varför ser t.ex. broar och torn ut som de gör?
Fundera, diskutera, bygg och konstruera!
Bygg något som rullar
Hur är ett fordon uppbyggt?
Vad är friktion? Spelar den någon roll? Varför?
Hur kan du konstruera en enkel motor till ditt fordon?
Fundera och diskutera innan du bygger.
Bygg något som flyger
Konstruera en flygande farkost.
Hur ska den se ut? Vad måste man tänka på?
Programmering
Lär dig att programmera.
Programmera din robot att utföra olika uppdrag på Mars.
LEGO education EV3 robotar.
KNEX
Arbeta med ett byggmateriel som består av olika stänger och hopkopplare.
Bygg efter ritning eller konstruera utifrån givna förutsättningar.
Du kan också bygga något och sedan göra en ritning över det som du byggt.