Besöka » Utställningen » Bygg och konstruktion
Bygg och konstruktion
Här kan du bygga, konstruera och tillverka i en mängd olika material. Låt kreativiteten få fritt spelrum!
Det är din egen fantasi som sätter gränsen för vad du uppnår.