Besöka » Utställningen » Energi och hållbar utveckling
Energi och hållbar utveckling
I denna del av utställningen finns bl.a. vårt vattenkraftverk som, om du anstränger dig lite, kan få ljusslingor att lysa. Du kan också läsa om växthuseffekten samt uppleva skillnaden i energiförbrukning mellan en vanlig glödlampa och en lågenergilampa.