Besöka » Utställningen » Våra sinnen
Våra sinnen
Här kan du testa din syn, göra dofttest och skriva ditt namn spegelvänt. Tävla i att slappna av eller varför inte se hur snabb du är på vår reaktionsvägg? Vad finns i känsellådan tror du?