Inför ditt besök
När ni besöker oss med en klass kan ni boka ett program som leds av en pedagog. Läs om våra teman under skolor, inför ditt besök.
Våra pedagogiska program innehåller olika moment där ni får laborera och konstruera. I ett tema blandas ofta momenten problemlösning, teori och laborationer/konstruktioner.

Låt besöket på Xperiment bli ett komplement till din undervisning i naturvetenskap och teknik. Starta upp, kom för att få mer inspiration eller avsluta ett arbete eller projekt på Xperiment.
På Xperiment finns alltid kunniga pedagoger som kan hjälpa dig och dina elever när du arbetar med ett spännande tema. Hands on minds on!
Du kan också boka ett Science Center besök där eleverna får upptäcka och uppleva genom att gå runt i utställningen.
Förberedelser på skolan
Hur du som lärare förbereder besöket på din skola är naturligtvis individuellt. Frågor som dock kan vara bra att ställa sig inför besöket:
  • Vad är målet med besöket?
  • I vilket sammanhang i undervisningen ska besöket läggas in?
  • Ska besöket vara en introduktion till något tema eller en sammanfattande avslutning?
  • Ett möte med en ny miljö där målet är att eleverna ska få en positiv upplevelse och ett väckt intresse?
Praktiska tips
  • Om klassen behöver äta matsäck på Xperiment, är det viktigt att du som lärare säger till i förväg.
  • Toaletter finns utanför Xperiment i anslutning till entrén.
  • Kläder hängs av i entrén.
  • Du ansvarar själv för värdesaker.
  • Här finns också en rolig butik.
Under ditt besök
Ta gärna med kamera och anteckningsblock för att samla elevers tankar och idéer.
Eleverna lär sig mycket på att undersöka och uppleva fritt med bara en eller ett fåtal uppgifter. Upplevelser är viktiga för att skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Efter ditt besök
När ni kommer tillbaka till klassrummet så får du som pedagog ett bra tillfälle att diskutera vidare med elevernas frågor och funderingar som utgångspunkt. Utveckla elevernas idéer och skapa nya arbetsområden eller utnyttja experimentlusten för att arbeta vidare. Uppmuntra varför-frågor och låt eleverna diskutera med varandra att hitta svar. Naturvetenskap och teknik ska vara roligt!